Home

ChristenJuristen-quote

REFLECTIE OP HET RECHT

Dagelijks worden juristen in hun werk – als advocaat, wetgevingsjurist, politicus, bedrijfsjurist, rechter, ambtenaar, juridisch adviseur of wetenschapper – geconfronteerd met keuzes in het recht. Wetten en regels ontstaan niet vanzelf; zij zijn gebaseerd op visies op de rol van overheid, samenleving en markt. Europese Richtlijnen en verordeningen weerspiegelen de denkbeelden over interventie in het Europees maatschappelijk en economisch leven. Strafrechtelijke bepalingen komen voort uit normatieve overwegingen wat wel kan en wat niet. Recht is dus niet louter iets van juridische techniek, van juridische systematiek en van logische interpretatie; recht heeft alles te maken met principiële vooronderstellingen, met ethische reflectie en met bezinning op de vraag wat voor type samenleving wenselijk is.

 

De Christen Juristen Vereniging, wil rechtsvragen in samenhang plaatsen met morele reflectie en met aandacht voor de betekenis van ideële ‘voorvragen’. Bestuursrechtelijk interveniëren, arbeidsrechtelijke waarborgen in het Burgerlijk Wetboek, strafrechtelijke regels op medisch-ethisch gebied, sociaal zekerheidsrecht; het heeft alles van doen met normatieve visies op straat en maatschappij.

 

De CJV plaatst deze reflectie in het perspectief van christelijk-sociale inspiratie. Anders gezegd, de CJV wil vragen rondom ‘wat’ en ‘hoe”verbinden met vragen rondom ‘waarom’ en ‘waartoe’. Spiritualiteit en zingeving komen hoger op de maatschappelijke agenda. De betekenis van het ‘debat over de moraal’ neemt toe. Geldt dit alles dan ook niet voor de sfeer van het recht? De CJV denkt van wel.

PREADVIES

Elk jaar wordt in de tweede helft van mei de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze vergadering staat primair in het teken van de behandeling van het preadvies. In de preadviezen wordt ingegaan op actuele, betekenisvolle juridische onderwerpen. De preadviseur geeft een toelichting, gevolgd door een reactie van een referent en een discussie met de aanwezige leden.

AANKONDIGING

27/05/16 | Algemene ledenvergadering

 

Op 27 mei a.s. vindt de algemene ledenvergadering plaats. Als pre-adviseurs treden op prof. H. Battjes, dr. E.R. Brouwer, dr. C.H. Slingenberg en prof. T.P. Spijkerboer, allen verbonden aan de afdeling migratierecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De titel van het preadvies is:

‘The Crisis of European Refugee Law: Lessons from Lake Success’

Het programma is als volgt:

  • 13.00-14.00 uur informele lunch (broodjes)
  • 14.00-16.30 uur ALV
  • vanaf 16.30 uur borrel

Locatie: Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD  HAARLEM
Kosten: leden gratis, niet-leden € 15,-

Lid worden

Het lidmaatschap bedraagt 35 euro per jaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Aanmelden kan via het onderstaande formulier:

 

Naam:

Adres:

Email:

Telefoonnummer:

Geschiedenis

De CJV is een bijzondere vereniging met een lange geschiedenis. De CJV is voortgekomen uit een kritische studiekring die in 1920 door prof. mr. A. Anema werd opgericht. In die tijd kwam de studiekring om de twee weken bijeen bij hem thuis in Zandvoort…

Samenstelling bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Prof. mr. Sjoerd Zijlstra (voorzitter)
  • Mr. Jan Gooijer (penningmeester)
  • Mr. Harry Manuel
  • Mr. Eveline Quist
  • Mr. Joram Verstoep (secretaris)
  • Mr.dr. Johan Wolswinkel

Klik hieronder voor de jaarredes van de voorzitter van de CJV: 2012

Centrum voor Christelijke Filosofie | Postbus 2220 | 3800 CE  Amersfoort | Utrechtseweg 1A | 3811 NA Amersfoort
Tel: (033) 43 28 288 | E-mail:  info@christenjuristen.nl