Christen Juristen Vereniging

PREADVIES

Elk jaar wordt in de tweede helft van mei de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze vergadering staat primair in het teken van de behandeling van het preadvies. In de preadviezen wordt ingegaan op actuele, betekenisvolle juridische onderwerpen. De komende jaren zal aandacht worden besteed aan de verhouding bestuursrecht-privaatrecht, strafrecht en internationaal recht. De preadviseur geeft een toelichting, gevolgd door kritiek van een referent. Er is ruimschoots gelegenheid voor een pittige discussie.

Naast de inhoudelijke kant biedt de jaarvergadering ook de mogelijkheid voor ontmoeting en netwerkvorming. De preadviezen werden tot 2007 uitgegeven bij Uitgeverij Boom in Den Haag en zijn aldaar te bestellen. De leden ontvangen jaarlijks het preadvies kosteloos. In de komende periode zullen indien mogelijk ook eerdere preadviezen digitaal beschikbaar worden gesteld op deze site.

Christen Juristen Vereniging

OVERZICHT
REFERATEN/PREADVIEZEN

1986 - heden

1960 – 1985

 • 1985 | “J. de Graaf, W.C.M. Klijn, C. van der Meer, Ch.J. Enschedé, T.M. Schalken – Euthanasie: recht, ethiek en medische praktijk”

 • 1985 | A.K. Koekkoek – De onderlinge verhouding van grondrechten

 • 1984 | “J.W. Fokkens, G.E. Mulder – Tussen crime control en due process of law. Beschouwingen over de rechtsbescherming van de verdachte”

 • 1983 | W.J. van Bennekom – Vreemdelingenbeleid en het concept van de rechtstaat

 • 1982 | F.W. Grosheide – Eigendom in de overgang?

 • 1981 | P.L. Dijk – Identiteit en rechtspersoon

 • 1980 | In dit jaar is niet vergaderd

 • 1979 | J. van Baars – Kan ons recht ons milieu aan?

 • 1978 | H. Nijenhuis – Erfrecht in het gezin

 • 1977 | “J.E. Doek, G.E. Mulder – Kinderstrafrecht. Enige beschouwingen over de grondslagen en de toekomst van een strafrecht van bijzondere aard”

 • 1976 | L. Oranje – De politieke verantwoordelijkheid voor het vervolgingsbeleid

 • 1975 | “A.J. Hoekema – Openbaar bestuur en burger, voorzover zij elkaar uitsluitende tegendelen zijn geworden”

 • 1975 | N.W. de Smit – Het dilemma van de ‘witte macht’ 1975 | J.H. Grosheide – Wat draagt de gezagsdrager?

 • 1974 | J.F. Rang – Gezondheidsrecht in ontwikkeling

 • 1973 | J.P. Verheul – Rechtsvinding in het internationaal privaatrecht

 • 1973 | “P. Borst, A. Schenkeveld – Vijftig jaren Calvinistische Juristen Vereniging”

 • 1972 | G.E. de Jongste – Ruimtelijke ordening en het landelijk gebied

 • 1971 | T.P. van der Kooy – Economische macht en verantwoordelijkheid

 • 1970 | J. de Ruiter – Oude en nieuwe takenb van de burgerlijke rechter

 • 1969 | “G. Kuypers – De verhouding van regering, staten-generaal en kiezer”

 • 1968 | P.H. Kooijmans – Op het grensgebied van internationaal en nationaal recht. De verjaring van internationale misdrijven

 • 1967 | H.J. Hommes – De betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor de Rechtspraktijk

 • 1966 | P. Achterhof – Recht en Belang in de Ruimtelijke Ordening

 • 1965 | G.H.A. Schut – Produkten-aansprakelijkheid

 • 1964 | W.J.E. van den Bos – Medezeggenschap van de werknemers in de onderneming

 • 1964 | “G.C. van Dam – Werknemer, ondernemer en rechtsvorm”

 • 1963 | Chr. Kooij – E.E.G.-Kartelrecht in ontwikkeling

 • 1962 | J. Donner – Plaats en taak van de Hoge Raad der Nederlanden

 • 1961 | A.M. Donner – De plaats der Staten-Generaal in het hedendaagse staatsrecht

 • 1960 | H. Bianchi – De strafrechter en de bescherming der samenleving

 

1922 – 1959

 • 1959 | “H.J. Zweers – Opmerkingen over verantwoordelijkheid naar christelijk beginsel in vermogensrechtelijke verhoudingen, speciaal in het huwelijk”

 • 1958 | Gerh. Verburg – Enige aspecten van het vraagstuk ‘schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad’

 • 1957 | J.J. de Jong – Partij en Staat

 • 1956 | W.P. Berghuis – Rechtstaat en Welvaartstaat

 • 1955 | A.M. Donner – Het achtste hoofdstuk der Grondwet

 • 1954 | J. Verdam – Enkele opmerkingen nieuwe B.W.

 • 1953 | “S. Gerbrandy – Recht, Rede en Openbaring”

 • 1952 | D. Schut – Calvinistische beginselen en burgerlijk procesrecht

 • 1951 | P. Borst – Medezeggenschap der arbeiders in de onderneming m.b.t. economische aangelegenheden

 • 1950 | J.A.H.J.S. Bruins Slot – Een Europese Federatie

 • 1949 | A.W. Kamminga – Tuchtrecht

 • 1948 | J. van Aartsen – Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

 • 1947 | G.J. Lammers – De Rijksconstitutie

 • 1946 | A.M. Donner – Enkele opmerkingen over den Christelijke Staat

 • 1945 | In dit jaar is niet vergaderd

 • 1944 | Joh.H. Scheurer – Geleide economie

 • 1943 | V.H. Rutgers – Nulla poena sine lege

 • 1942 | T. de Jong Tzn. Misbruik van Recht

 • 1941 | V.H. Rutgers – Toetsingsrecht?

 • 1941 | G.H.A. Grosheide – De opleiding van den jurist

 • 1940 | J. Verdam – Het echtscheidingsvraagstuk

 • 1939 | A. Hoekema – Maatschappij-organen met verordenende bevoegdheid

 • 1938 | E.J. Beumer – Strafrechtsvragen

 • 1937 | L.W.G. Scholten – Het beginsel der vrijheidsrechten

 • 1936 | H. van Haeringen – De ontwikkeling van het privaatrecht in onze eeuw

 • 1935 | J.A.H.J.S. Bruins Slot – Staat en Partijwezen

 • 1934 | J. Donner – Rechtsbescherming tegen de Overheid

 • 1933 | J.A. de Wilde – Annexatie van gemeenten 1932 | H. Colijn – Hoofdlijnen onzer koloniale politiek

 • 1931 | L.W.G. Scholten – Overheid en conscientiebezwaren

 • 1930 | J.W. Noteboom – Overheid en Godslastering

 • 1929 | J.J. de Waal Malefijt – De Overheid en de particuliere eigendom

 • 1928 | V.H. Rutgers – Beginselen van Huwelijkswetgeving

 • 1927 | A.C.G. van Proosdij – Huwelijksrecht

 • 1926 | A. Anema – Antirevolutionaire beginselen en internationale verhoudingen

 • 1925 | H. Dooyeweerd – Calvinisme en Natuurrecht

 • 1924 | P.S. Gerbrandy – Lijkverbranding

 • 1923 | Th. G. Donner – De autonomie der Gemeenten

 • 1922 | H.H. Steneker – Vragen der Collectieve Arbeidsovereenkomst

 

Auteursrecht

De onderstaande gepubliceerde preadviezen zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik – met uitzondering van persoonlijk gebruik zonder verdere verspreiding – behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de CJV en de auteur . Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van complete pagina’s of afzonderlijke delen van de inhoud is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk en privé gebruik van inhoud op http://www.christenjuristen.nl zonder verdere verspreiding met derden is toegestaan.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

De CJV respecteert de intellectuele eigendom van auteurs en makers en wij verplichten onze auteurs van preadviezen dat ook te doen. In overeenstemming met de voorwaarden heeft de CJV onder bepaalde omstandigheden het recht accounts en/of gepubliceerde artikelen van auteurs die mogelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten zonder kennisgeving af te sluiten en/of te verwijderen. 

Indien u een gekopieerd werk constateert op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of bemerkt dat er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij u om de CJV hiervan op de hoogte te stellen. Geef hierbij een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk en de wijze waarop inbreuk is gemaakt.