Christen Juristen Vereniging


Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 1 oktober 2021. De vergadering vindt – met inachtneming van de geldende coronamaatregelen – fysiek plaats in het auditorium van Rudolf Magnus (Vondellaan 94, 3521 GH Utrecht).

Het programma ziet er als volgt uit.

Vanaf 14.00: Inloop
14.15 – 15.00: Huishoudelijk gedeelte ALV
15.00 – 17.15: Inhoudelijk gedeelte ALV
Vanaf 17.15: Borrel

Staatsrecht tussen eenheid en pluriformiteit

Tijdens de vergadering zal de heer mr. J.L.W. Broeksteeg, universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn preadvies met als titel ‘Staatsrecht tussen eenheid en pluriformiteit’.

De wetgever wil bij belangrijke staatsrechtelijke thema’s (politieke partijen, burgerschapsvorming in het onderwijs, decentralisatie) meer eenheid in samenleving en maatschappij creëren, terwijl wellicht meer pluriformiteit geboden is. Broeksteeg belicht deze thema’s, onderzoek de wetgevingsinitiatieven en plaatst deze in de sleutel van grondrechten, die de pluriformiteit van de samenleving willen waarborgen.

Uw tijdige aanmelding of bericht van verhindering voor bovengenoemde algemene ledenvergadering ontvangen wij graag per e-mail: info@christenjuristen.nl.

Introducees en overige belangstellenden zijn van harte welkom.