Christen Juristen Vereniging

Algemene ledenvergadering

ALV 2019 Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 21 juni 2019. De vergadering vindt dit jaar plaats in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam (dichtbij station Amsterdam Zuid). Het programma ziet er als volgt uit. Vanaf 14.15: Inloop 15.00 – 15.30: Huishoudelijk gedeelte ALV 15.30 […]