Christen Juristen Vereniging

ALV 1 oktober 2021

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 1 oktober 2021. De vergadering vindt – met inachtneming van de geldende coronamaatregelen – fysiek plaats in het auditorium van Rudolf Magnus (Vondellaan 94, 3521 GH Utrecht). Het programma ziet er als volgt uit. Vanaf 14.00: Inloop 14.15 – […]