Christen Juristen Vereniging

Pre-adviseur is prof. mr. Freek Schols, hoogleraar te Nijmegen, die zal preadviseren over de erfrechtelijke positie van de samenlevingspartner. Daarnaast zal prof. Soeteman kort spreken over de geschiedenis van onze vereniging, voor wie dit jaar immers een bijzonder jaar is.

Het programma is als volgt:

Locatie: Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD  HAARLEM
Schols discussieconcept voor preadvies 2014 CJV 25 4 2014.docx