Christen Juristen Vereniging

De pre-adviseur is mr. P.S. Bakker, bedrijfsjurist te Gouda en universitair docent privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De titel van het preadvies is:

‘Rechtsgemeenschapsconforme’ uitleg.
Enige beschouwingen over het uitleggen van contracten.

Het programma is als volgt:

Locatie: Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD  HAARLEM
Kosten: leden gratis, niet-leden € 15,-
Preadvies CJV – 2015.pdf