Christen Juristen Vereniging

Als pre-adviseurs treden op prof. H. Battjes, dr. E.R. Brouwer, dr. C.H. Slingenberg en prof. T.P. Spijkerboer, allen verbonden aan de afdeling migratierecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De titel van het preadvies is:

‘The Crisis of European Refugee Law: Lessons from Lake Success’

Het programma is als volgt:

Locatie: Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD  HAARLEM
Kosten: leden gratis, niet-leden € 15,-