Christen Juristen Vereniging

ALV 2018

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 1 juni 2018. De vergadering vindt dit jaar plaats in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam (dichtbij station Amsterdam Zuid). Het programma ziet er als volgt uit.

Vanaf 14.15: Inloop
15.00 – 15.30: Huishoudelijk gedeelte ALV
15.30 – 17.30: Inhoudelijk gedeelte ALV
Vanaf 17.30: Borrel

Tijdens het inhoudelijk gedeelte van de vergadering zal prof. mr. J.W. Rutgers haar preadvies presenteren over over de mogelijkheid en wenselijkheid van zelfregulering door algemene voorwaarden in de deeleconomie (bijv. Airbnb, Snappcar en Thuisafgehaald). Het concept-preadvies wordt binnenkort hier op de site geplaatst, onder ‘preadvies‘. Indien u als lid het preadvies in boekvorm wilt ontvangen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de uitgever: Uitgeverij Paris, Zutphen, tel: 0575-514299, e-mail: info@uitgeverijparis.nl. U krijgt het boekje dan kosteloos toegestuurd.

Uw tijdige aanmelding of bericht van verhindering voor bovengenoemde algemene ledenvergadering ontvangen wij graag per e-mail:
info@christenjuristen.nl.

Introducees zijn van harte welkom!