Christen Juristen Vereniging

Preadviseur: Prof. mr. Sjoerd E. Zijlstra, hoogleraar Staatsrecht Vrije Universiteit Amsterdam
Preadvies: De waarde van wetgevingstechniek

Zijn preadvies ‘De waarde van wetgevingstechniek’ gaat in op de betekenis van een goede wetgevingstechniek voor de democratisch rechtstatelijke kwaliteit en praktische bruikbaarheid van wetgeving, en de mogelijkheden voor harmonisatie van wetgevingstechniek in nationaal en internationaal verband.

Tijd: van 13.00 (incl. lunch) tot 16.30 uur, met borrel na afloop.
Locatie: Hodshonhuis Haarlem, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem.