Christen Juristen Vereniging

Op vrijdag 27 januari a.s. vanaf 13.00 uur houdt de VU weer eenalumnibijeenkomst voor oud-studenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht. Locatie: het nieuwe faculteitsgebouw ‘Het Initium’, gelegen naast het hoofdgebouw. Er zijn een aantal actualiteitencursussen (deze link), en de middag wordt afgesloten met een borrel met oud-docenten en oud-studenten.

De deelname is kosteloos: opgave via een inschrijfformulier op de website (klik hier).

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: www.rechten.vu.nl/alumniof contact opnemen met de alumnicoördinator via alumni.rch@vu.nlof telefoon 020 598 3272