Christen Juristen Vereniging

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 29 september 2023. De vergadering vindt plaats in Amrâth Hotel Lapershoek Arenapark aan de Utrechtseweg 16 in Hilversum, vanaf 14.30 uur. Vanwege de jubileumbijeenkomst is er na de vergadering een diner. Voor het diner wordt een bijdrage gevraagd van € 45.

Jubileumbundel ‘ Honderd jaar CJV’

Tijdens deze ledenvergadering staan wij stil bij het 100-jarig jubileum van de vereniging en wordt de jubileumbundel ‘J.W. Oosterhuis – Honderd jaren Calvinistische/Christen Juristen Vereniging‘ gepresenteerd. De inleidende bijdrage ‘Honderd jaren Calvinistische/Christen Juristen Vereniging (1923-2023)’ wordt verzorgd door mr. dr. J.W. Oosterhuis.

Aanmelding
Uw aanmelding voor de vergadering en/of het diner ontvangen wij graag via info@christenjuristen.nl. Introducees en overige belangstellenden zijn van harte welkom!