Christen Juristen Vereniging

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 7 oktober 2022. De vergadering vindt plaats in het auditorium van Rudolf Magnus (Vondellaan 94, 3521 GH Utrecht), vanaf 14.00u.

Responsief strafprocesrecht in een netwerk van rechtsbetrekkingen

Tijdens de vergadering zal prof. dr. Marianne Hirsch Ballin, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, haar preadvies met als titel ‘Responsief strafprocesrecht in een netwerk van rechtsbetrekkingen’.

In haar preadvies verkent prof. Hirsch Ballin de wijze waarop het strafprocesrecht kan beantwoorden aan een, ten gevolge van digitalisering en internationalisering, complexer geworden netwerk van rechtsbetrekkingen bij rechtshandhavend overheidsoptreden. Responsiviteit van het strafprocesrecht in situaties waarin mensenrechten in het geding zijn, maakt een hernieuwde theoretische doordenking nodig. Die wordt in het preadvies gevonden in een netwerktheorie van het strafprocesrecht. Hierin wordt de verbinding gelegd met in andere domeinen, zoals het bestuursrecht en het gegevensbeschermingsrecht, gevormde rechtsbetrekkingen.

Uw aanmelding ontvangen wij graag via info@christenjuristen.nl. Introducees en overige belangstellenden zijn van harte welkom!