Christen Juristen Vereniging

ALV 29 september 2023

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 29 september 2023. De vergadering vindt plaats in Amrâth Hotel Lapershoek Arenapark aan de Utrechtseweg 16 in Hilversum, vanaf 14.30 uur. Vanwege de jubileumbijeenkomst is er na de vergadering een diner. Voor het diner wordt een bijdrage gevraagd van […]