Christen Juristen Vereniging

ALV 7 oktober 2022

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 7 oktober 2022. De vergadering vindt plaats in het auditorium van Rudolf Magnus (Vondellaan 94, 3521 GH Utrecht), vanaf 14.00u. Responsief strafprocesrecht in een netwerk van rechtsbetrekkingen Tijdens de vergadering zal prof. dr. Marianne Hirsch Ballin, hoogleraar straf- en […]

ALV 1 oktober 2021

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 1 oktober 2021. De vergadering vindt – met inachtneming van de geldende coronamaatregelen – fysiek plaats in het auditorium van Rudolf Magnus (Vondellaan 94, 3521 GH Utrecht). Het programma ziet er als volgt uit. Vanaf 14.00: Inloop 14.15 – […]

Algemene ledenvergadering

ALV 2019 Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 21 juni 2019. De vergadering vindt dit jaar plaats in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam (dichtbij station Amsterdam Zuid). Het programma ziet er als volgt uit. Vanaf 14.15: Inloop 15.00 – 15.30: Huishoudelijk gedeelte ALV 15.30 […]

Algemene ledenvergadering

ALV 2018 Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 1 juni 2018. De vergadering vindt dit jaar plaats in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam (dichtbij station Amsterdam Zuid). Het programma ziet er als volgt uit. Vanaf 14.15: Inloop 15.00 – 15.30: Huishoudelijk gedeelte ALV 15.30 […]

Algemene ledenvergadering

Als pre-adviseurs treden op prof. H. Battjes, dr. E.R. Brouwer, dr. C.H. Slingenberg en prof. T.P. Spijkerboer, allen verbonden aan de afdeling migratierecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De titel van het preadvies is: ‘The Crisis of European Refugee Law: Lessons from Lake Success’ Het programma is als volgt: 13.00-14.00 uur informele lunch (broodjes) 13.00-16.30 uur […]

Algemene ledenvergadering

De pre-adviseur is mr. P.S. Bakker, bedrijfsjurist te Gouda en universitair docent privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De titel van het preadvies is: ‘Rechtsgemeenschapsconforme’ uitleg. Enige beschouwingen over het uitleggen van contracten. Het programma is als volgt: 13.00-14.00 uur informele lunch (broodjes) 14.00-16.30 uur ALV vanaf 16.30 uur borrel Locatie: Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 […]

Algemene ledenvergadering

Pre-adviseur is prof. mr. Freek Schols, hoogleraar te Nijmegen, die zal preadviseren over de erfrechtelijke positie van de samenlevingspartner. Daarnaast zal prof. Soeteman kort spreken over de geschiedenis van onze vereniging, voor wie dit jaar immers een bijzonder jaar is. Het programma is als volgt: 13.00-14.00 uur informele lunch (broodjes) 14.00-16.30 uur ALV vanaf 16.30 uur borrel Locatie: […]

Algemene ledenvergadering

Preadviseur: Prof. mr. Sjoerd E. Zijlstra, hoogleraar Staatsrecht Vrije Universiteit Amsterdam Preadvies: De waarde van wetgevingstechniek Zijn preadvies ‘De waarde van wetgevingstechniek’ gaat in op de betekenis van een goede wetgevingstechniek voor de democratisch rechtstatelijke kwaliteit en praktische bruikbaarheid van wetgeving, en de mogelijkheden voor harmonisatie van wetgevingstechniek in nationaal en internationaal verband. Tijd: van 13.00 (incl. […]