Christen Juristen Vereniging

Lid worden

Het lidmaatschap bedraagt 35 euro per jaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Aanmelden kan via het onderstaande formulier:

Vul de onderstaande velden in.

Samenstelling bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Mr.dr. Teunis van Kooten (voorzitter)
  • Mr.dr. Jan Gooijer (penningmeester)
  • Prof.mr.dr. Johan Wolswinkel

 

Christen Juristen Vereniging

De Christen Juristen Vereniging, wil rechtsvragen in samenhang plaatsen met morele reflectie en met aandacht voor de betekenis van ideële ‘voorvragen’.

CONTACTGEGEVENS