Christen Juristen Vereniging

Op 4 november 2011 nodigt de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte leden en sympathisanten uit voor een ‘filosofisch diner’. Dit vindt plaats in het kader van het jubileumjaar. Tijdens het tafelen kunnen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over diverse filosofische onderwerpen. Het is de bedoeling dat op een laagdrempelige manier met elkaar de verbinding wordt gevierd die christelijke filosofie al 75 jaar tot stand heeft weten te brengen.

De gesprekken aan iedere tafel zullen plaatsvinden onder leiding van een tafelvoorzitter, in de persoon van hoogleraren van de Stichting en andere prominenten uit ons netwerk. Tussen de gangen door zullen muzikale intermezzo’s worden gegeven (o.m. Cees Dekker en René van Woudenberg).

Meer informatie en aanmelding: http://www.christelijkefilosofie.nl/content/filosofisch_diner