Christen Juristen Vereniging

PREADVIES

Elk jaar wordt in de tweede helft van mei de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze vergadering staat primair in het teken van de behandeling van het preadvies. In de preadviezen wordt ingegaan op actuele, betekenisvolle juridische onderwerpen. De komende jaren zal aandacht worden besteed aan de verhouding bestuursrecht-privaatrecht, strafrecht en internationaal recht. De preadviseur geeft een toelichting, gevolgd door kritiek van een referent. Er is ruimschoots gelegenheid voor een pittige discussie.

Naast de inhoudelijke kant biedt de jaarvergadering ook de mogelijkheid voor ontmoeting en netwerkvorming. De preadviezen werden tot 2007 uitgegeven bij Uitgeverij Boom in Den Haag en zijn aldaar te bestellen. De leden ontvangen jaarlijks het preadvies kosteloos. In de komende periode zullen indien mogelijk ook eerdere preadviezen digitaal beschikbaar worden gesteld op deze site. Wij hebben ons best gedaan om de auteursrechthebbenden te bereiken. Indien u van mening bent dat u een auteursrecht heeft op een publicatie op deze website en u stemt niet in met publicatie van het betreffende werk op deze website, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de ChristenJuristenVereniging.

Christen Juristen Vereniging

OVERZICHT

REFERATEN/PREADVIEZEN

 

1986 – heden

 

1960 – 1985

 

1922 – 1959

 

Auteursrecht

De onderstaande gepubliceerde preadviezen zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik – met uitzondering van persoonlijk gebruik zonder verdere verspreiding – behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de CJV en de auteur . Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van complete pagina’s of afzonderlijke delen van de inhoud is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk en privé gebruik van inhoud op https://www.christenjuristen.nl zonder verdere verspreiding met derden is toegestaan.

Intellectuele Eigendomsrechten

De CJV respecteert de intellectuele eigendom van auteurs en makers en wij verplichten onze auteurs van preadviezen dat ook te doen. In overeenstemming met de voorwaarden heeft de CJV onder bepaalde omstandigheden het recht accounts en/of gepubliceerde artikelen van auteurs die mogelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten zonder kennisgeving af te sluiten en/of te verwijderen. 

Indien u een gekopieerd werk constateert op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of bemerkt dat er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij u om de CJV hiervan op de hoogte te stellen. Geef hierbij een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk en de wijze waarop inbreuk is gemaakt.