Christen Juristen Vereniging

Op 8 december a.s. organiseert de CJV samen met het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit een seminar over de werking van de Zondagswet. Vanaf 14.30 uur zal in een tweetal lezingen de Zondagswet in historisch en internationaal perspectief worden gezet. Na een pauze volgt vanaf 16.45 het juridische deel.

De middag wordt rond 18.30 afgesloten met een borrel (genoemde tijden onder voorbehoud van definitieve vaststelling van het programma). Het seminar zal worden gehouden in de Filmzaal van de VU.